top of page

מכתבי תודה - ילדותא

ינואר 14'

בעקבות התנסות אישית של בעלי ושלי בסדנת הורים שנועה העבירה מטעם עיריית רמת גן פניתי אליה על מנת שתעביר סדנת הורים בגן אותו אני מנהלת, "גן ילדותא" הממוקם ברמת-גן.

הסדנא עלתה על הציפיות של ההורים ושלי. ההורים הגיעו לכל המפגשים, דבר שאינו מובן מאליו, שיתפו פעולה ונוצר חיבור חיובי בין ההורים כקבוצת למידה תהליכית ועוצמתית.

נועה טיפלה במגוון נושאים, המעסיקים אותנו הן כהורים והן כגורמים מחנכים, ביניהם:
נושא הסמכות ההורית, סוגיית חוקים וגבולות וכן דרכי חינוך מיטיבות ותקשורת בתוך המשפחה. דנו בנושא התפתחות הילד על שלביה השונים וכן הוצגו כלים המשלבים בין הורות וקריירה וכיצד מתמודדים עם אחים גדולים או קטנים יותר.
הסדנא שילבה ידע לצד תהליך למידה, תוך מתן דוגמאות חיות מהשטח, שאיפשרו המחשה וסייעו להבנת התפקיד ההורי.

כגננת חשתי כי הסדנא תרמה רבות לחיבור שבין ההורים לילדיהם, לגיבוש הקשר הבלתי אמצעי בין ההורים לבין העשייה השוטפת בגן, ולי כגורם מחנך משמעותי לילדים בגן.

גם בשנת הלימודים הקרובה נקיים סדנת הורות בגן יחד עם נועה, ואין לי ספק כי אף היא תענה על צרכי ההורים. כולי תקווה

כי זו תהפוך למסורת בגני.

אני ממליצה בחום על קיום סדנאות להורים של המרכז להורות ישראלית בהנחייתה של נועה מורג סלע במסגרת הגן, ואני בטוחה כי הן תבאנה ערך מוסף לגן עצמו, לילדים ולהורים כאחד.

בברכה,

עדי ברש גרויסמן

bottom of page