top of page

הרצאות הורות

עלינו לזרוע את הזרעים היום על מנת לקצור את היבול בעתיד

הנושאים בהם עוסקות הרצאות הורות:

 • הורות אז והיום – התמודדויות אופייניות לתקופה.

 • מריבות אחים - עוד מימי קין והבל, אבל מה עושים עם זה?

 • פרואקטיביות בחינוך – הורים יוזמים מול הורים מגיבים.

 • ליהנות מההורות – הורות היא משימת חיים אבל לאן נעלמה ההנאה?

 • הרצאות ההורות מלוות במגוון דוגמאות רלוונטיות מחיי היומיום.

 • בהרצאות הושם דגש מיוחד על מתן כלים יישומיים ושיטות התמודדות.

 • את כל ההרצאות ניתן להתאים להורים לגיל הרך, הורים לגילאי בית הספר היסודי, הורים לילדים בגיל ההתבגרות, או לשלב תוך מתן דוגמאות ודרכי פעולה רלוונטיות לכל הגילאים.

 • תתאפשר שאילת שאלות במהלך ובסוף ההרצאה.

 • ניתן לשלב בהרצאה יותר מנושא אחד.

 • בתיאום מראש, ניתן להתאים את נושא ההרצאה לצורכי הלקוח.

הורות היא מסע מרתק בעידן המודרני

קווים מנחים בהורות וחינוך ילדים

 • המשפחה היא החוסן ומרחב האימון של הפרט בתוכה, ובוודאי של הילדים הנולדים וגדלים בה.

 • האווירה, סגנון התקשורת ודרכי החינוך בבית הם הבסיס המשמעותי ביצירת הזהות של הילד ובבניית האישיות שלו.

 • אנחנו ההורים מהווים מודל ותפקידנו להורות לילדים את הדרך על פי האמונות והערכים של משפחתנו ואף לסייע לו לפתח מערך אמונות וערכים עצמאי.

 • כל הורה רוצה לגדל ילד שיהפוך לאדם אופטימי המאמין בעצמו וביכולות שלו ומסוגל להתמודד בהצלחה עם משימות החיים.

 • בבסיסו של חינוך מיטבי טמונים עקביות, תאום ציפיות, יציבות ותמיכה הדדית בין שני ההורים.

bottom of page