top of page

סדנאות הורים לגיל ההתבגרות

סדנאות הורים לגיל ההתבגרות.jpg

גיל ההתבגרות מתאפיין בשלל שינויים, משברים ומעברים. זהו גיל של מעבר מילדות לבגרות, מתלות לעצמאות ומזהות משפחתית ליצירת זהות אישית נבדלת. מתבגרים רבים מתנסים בבחינת גבולות, התנהגויות חריגות וערעור מערכות יחסים ותקשורת, כביטוי לטלטלות פנימיות.

במה נעסוק בסדנאות הורים לגיל ההתבגרות?

 • התייחסות לתא המשפחתי כמרחב לאימון, למידה וצמיחה של הפרטים בתוכה - הורים וילדים.

 • איזון בין צרכים משתנים של בני המשפחה בנתיבות חייהם.

 • הורות יוזמת לעומת הורות מגיבה – כיצד לפעול?

 • חיפוש, מציאה והגדרה של גבולות סמכותיים ברורים – גמישים דיים ובה בעת עקביים.

 • התוויית מודלים לחיקוי בתחומי הזוגיות, ניהול יחסים, התמודדות עם משברים, תקשורת בין אחים ועוד.

 • חיפוש אחר משמעות, תחושת מסוגלות, אמונה ביכולת וערך עצמי בגיל ההתבגרות.

 • הכנת המתבגר למשימות ולאתגרי הבגרות העומדים בפניו.

 • יצירת אקלים משפחתי תומך ותקשורת בין משפחתית טובה.

 • פתרון קונפליקטים בתוך המשפחה ובין המתבגר לבין עצמו (אהבה ראשונה, אכזבה, הצלחה בלימודים או בתחביבים, התמדה, התנסויות שונות וכיו"ב). חיזוק ועידוד מתבגרים.

 • מה הוא אומר? ללמוד כיצד להקשיב למתבגר.

 • השתנות המערך המשפחתי – מה זה אומר להיות הורה למתבגר?

 • עוינות, חוסר סבלנות, מרדנות ונטייה לפתרונות קיצוניים – איך מתמודדים עם הוויית המתבגר?

המשפחה הינה הבסיס המשמעותי והחשוב ביותר בחיי ילדינו, ומרחב משפחתי מיטיב ומגונן הוא מהותי. התא המשפחתי, דפוסי התקשורת, היחסים והאווירה בבית מסייעים לילד ולמתבגר ליצור זהות מובחנת ואישיות עצמאית.

סדנאות ההורים מועברות בקבוצה אינטימית ומעניקות להורים כלים יישומיים ומעשיים, שיטות להתמודדות, מרחב לשיתוף וליווי בדרכי ההורות – בהתלבטויות, השאלות והדילמות. הסדנאות מעשירות את המשתתפים בדוגמאות מחיי היומיום, מאפשרות לחלוק את הקשיים ולקבל תמיכה וחיזוק.

bottom of page