top of page

מדברים מיניות בריאה עם ילדנו

כולנו ערים לצורך העצום בשיח בריא ופתוח עם הילדים/ות בנושאים יחסים ומיניות בריאה.

 

יחד עם הבהלה, הכאב והפחד על הילדים, כדאי לזכור שילד שזוכה לשיח פתוח, מכבד ומתמשך עם הוריו ומחנכיו על נושאים כמו יחסים וקשרים בריאים, כבוד האשה והאדם, אלכוהול והשפעותיו, מיניות על גווניה השונים, אבחנה בין מציאות לפורנוגרפיה, לחץ חברתי ועוד – יוצא לזירה החברתית מצויד בארגז כלים ובמצפן מוסרי, ולכן הסיכוי שיהיה שותף למצב של אטימות ואלימות מינית פוחת משמעותית.

 

אנו כחברה צריכים לדבר עם הילדים ולתת אלטרנטיבה למסרים המועברים על ידי המדיה, לכוון אותם, לסמוך עליהם ולהאמין בהם.

מטרת ההרצאה היא לעזור להורים ולכל מי שבא במגע עם נוער, לדבר עם הילדים ולתת אלטרנטיבה למסרים המועברים על ידי המדיה, לכוון אותם, לסמוך עליהם ולהאמין בהם.


התכנים בהם תעסוק ההרצאה: איך לפתח שיח על יחסים ומיניות? מה המסרים החשובים ביותר להעביר לילדינו? הקשבה, רצון, הסכמה וכבוד לגבולות שלי ושל האחרים ומניעת פגיעה מינית.

ההרצאה מיועדת להורים למתבגרים בגילאים 8-14.

 

bottom of page