top of page

הנחייה לגננות וצוותים חינוכיים

ילדים מציירים בגן הנחייה לצוותים חינוכיי

מה זה אומר להיות איש חינוך בעידן המודרני?

התא המשפחתי הינו הקן החם ממנו פורחים הפעוטים, הילדים והמתבגרים אל מסגרות החינוך בבוקר, ואליו הם שבים בצהריים.

מעבר למטען ולארגז הכלים המשפחתי, לסביבה החינוכית – הגן, בית הספר וחברת הילדים – ישנה השפעה גדולה על אישיותם וזהותם הנבנית של ילדים.

הן בבית בחיק המשפחה, והן במסגרת החינוכית, עורכים הילדים היכרות עם סביבה וחברה המטפחות את הפוטנציאל המולד שלהם, ומאפשרות להם לחוות את עצמם ולתרגל את יחסיהם עם הסביבה.

שלל ההתנסויות והחוויות במסגרת החינוכית הינו בעל משמעות עצומה עבור הילד ובני משפחתו.

גננות וצוותים חינוכיים פוגשים היום ילדים שנולדו לתוך עידן מרתק, שבו, יותר מאשר בעבר, ישנה פתיחות, עצמאות וגבולות סמכות שאינם בהכרח קבועים ועקביים. הורים רבים נוקטים גישה פתוחה ושוויונית, שמטרתה לגדל ילד עצמאי, מקבל החלטות, שילמד להיות בוגר אחראי ובעל תחושת ערך עצמי טובה.

סדנאות לגננות ולצוותים חינוכיים מסייעות לעוסקים במלאכה להתמודד עם צדדים שונים במפגש שבין החינוך מבית לבין החינוך במסגרת החוץ ביתית.

בין הנושאים הנדונים בסדנאות:

  • הורות של היום לעומת הורות של פעם - מה כולל התפקיד ההורי היום? מהם אתגרי ההורות המודרנית?

  • מערך הציפיות בממשק של המשפחה והמסגרת החינוכית: למה יש לצפות מהורים? מה הם מצפים מילדיהם? ומה הם מצפים מן הצוות החינוכי?

  • צרכים התפתחותיים ופסיכולוגיים של ילדים ומתבגרים בעידן העכשווי.

  • התמודדות עם שינויים, מעברים וחידושים בחיי הילד והנער (מעבר מקום מגורים, כניסה לגן חדש, תחילת שנה, סיום שנה, וכיו"ב).

  • גבולות וסמכות בעידן המודרני - איפה עובר הגבול? כיצד להציב גבולות יציבים, עקביים ויעילים?

  • השפעת האווירה המשפחתית והבית על כושרו הלימודי של הילד.

  • קונפליקטים, יריבויות ואוירה עכורה - כיצד אפשר לפתור את זה?

  • עידוד ושבח - חשיבותו של העידוד, המשוב וחיזוק הילד לשם העצמתו.

  • כיצד להעניק יחס אישי בכתה מרובת תלמידים? כיצד להניע ולעורר מוטיבציה וכיצד לנהל דיאלוג פורה בין מורה לתלמידיו?

  • שותפות הורים-מורים ומפגשים עם ההורים - הדרכה, ייעוץ והכוונה.

bottom of page