top of page

מכתבי תודה - בית הספר תרבות

30.1.19

שלום רב,

 

השנה הופעל לראשונה מרכז הצלח"ה בבית ספר "תרבות".

במסגרת זו שותפו ההורים בסדנת הדרכה מטעם המכללה להורים, הפועלת בעיר.

ברצוני להביע, בשמי ובשם ההורים, תודה גדולה למנחה נועה מורג – סלע, שהפעילה את הסדנה.

בדרכה הנעימה הצליחה נועה ליצור קבוצת הורים מגובשת, משתפת וקשובה. כמו כן, נוצרו יחסי אמון בינה לבין ההורים וכן בין הההורים לבין עצמם, דבר שתרם ליעילות הסדנה ואיפשר שיח איכותי ומלמד.

גם במפגש המשותף של ההורים והילדים בלטו כישוריה של נועה, הן כאדם והן כמנחה. חשוב לציין כי הילדים שיתפו פעולה בכל אחד מתכני המפגש ויצאו ממנו בתחושות חיוביות ביותר.

לאורך כל המפגשים גילתה נועה מיקצועיות וידע בכל נושאי התוכן.

ההורים יצאו נישכרים והביעו את רצונם להמשך הסדנה. דבר שמעיד יותר מכל על הצלחת המפגשים.

אני אישית, כרכזת הצלח"ה בבית הספר, זכיתי לשיתוף פעולה, הקשבה והיכרות עם אישה מיוחדת.

                                                                                    בברכה,

                                                                                    פז גרין

                                                                  רכזת הצלח"ה – בית ספר "תרבות"

bottom of page