top of page

מכתבי תודה - מרכז חינוך ביס"ר מעשיהו

5.12.13

נועה מורג -סלע מתנדבת בבית סוהר מעשיהו מזה ארבע שנים.


במסגרת התנדבותה מנחה נועה מורג- סלע, מטעם מכון "אדלר" סדנאות וקבוצות בנושאים: הורות בשלט רחוק לקבוצות מתחילים ומתקדמים, הבנת האדם ותקשורת במשפחה לאסירים השוהים בכלא מעשיהו.
משך כל סדנא 12 מפגשים, למשך שעה וחצי כל מפגש.


בסדנאות אלה עוסקים האסירים המשתתפים בתיאוריית ההורות ע"פ מכון אדלר תוך התאמה למצבם – היותם אבות במאסר.


כאשר, הדגש על "הורות בשלט רחוק", שיפור הקשר בין האבות לילדיהם ומזעור הנזק שנגרם לילדים ולאבות בעקבות המאסר.


כמו כן, במסגרת הסדנא לומדים המשתתפים ומתנסים בהקשבה, באמפתיה, בקבלה ובשיתוף. במהלך המפגשים נוצרת בקבוצה אווירה של פתיחות, הבנה ותמיכה. אווירה עליה אמונה נועה.


ניכר כי לנועה ניסיון רב במתן ייעוץ לאסירים, כך שיחזירו למשפחותיהם עם יותר כוח, ביטחון וחופש פנימי לבחור בין אפשרויות.


חשוב לציין כי נועה פועלת מתוך אחריות, נתינה וקבלה.
העבודה עם אסירים אינה פשוטה, יש להם קושי לתת אמון והמצוקות הן עמוקות ומגוונות בעיקר כשמדובר בנושא , שטעון רגשית כמו הורות ומשפחה. למרות זאת, נועה מצליחה להגיע לכולם, ליצור קשר ופתיחות מבלי לאבד אף לרגע את הרלוונטיות לחיי היומיום.


לאור הנאמר, ברור לנו כי במה שתבחר לעשות, תעשה זאת בדרכה המיוחדת, מתוך אהבה עצומה לבני אדם.


בברכה,
לימור דגמי – סבג
ר"ת חינוך ביס"ר "מעשיהו"

bottom of page