top of page

מכתבי תודה - החברה המרכזית


5 יוני 2018

לכל מאן דבעי

המלצה


החל מינואר 2017, התחלתי בשיתוף פעולה עם נועה מורג סלע "המרכז להורות ישראלית" במסגרת פעילות שמתקיימת בקבוצת "החברה המרכזית ליצור משקאות" בשם "הורי דרך" .


נועה מלווה מדהימה ומקצועית שמתייחסת לכל הפניה במקצועיות רבה, מתאימה את הליווי לצרכי המשפחה תוך התחשבות במצבם הכללי במטרה להשיג את השינוי הנדרש.

בעת הצורך נועה מפעילה מלוות נוספות ( באזורים גאוגרפיים שונים בארץ) שגם הן מקצועיות בתחומן ותורמות לשינוי אמיתי במשפחות אותן הן פוגשות .

ממליצה בחום על ליווי מאת " המרכז להורות ישראלית" .

ב ב ר כ ה,
יהלומה קרייס

מנהלת תחום פרט

bottom of page