top of page

מכתבי תודה - מכללת הורים ראשון לציון

13.07.2017

לכל מאן דבעי,

הגב'  נועה מורג סלע התחילה לעבוד במכללת הורים בשנת  2016, כמנחת הורים מוסמכת, וכמנחה פרטנית במשפחה.

 

הגב' נועה מורג סלע, מנחה מקצועית במיוחד ובעלת כישורים ייעוציים ראויים לשבח .

התכנים אותם היא מעבירה, מאפשרים להורים למידה של כלים להורות. כמו, סמכות הורית, עידוד, תקשורת מיטבית, והתמודדות עם הסוגיות היום יומיות.

הגב' נועה מורג סלע, עסקה ביעוץ פרטני בבית ספר יסודי החל משנת 2016.

 

חשוב לציין שההורים שלקחו חלק בהנחייה הפרטנית של הגב' נועה מורג סלע, מודים לה על אישיותה ומשבחים אותה על הדרך שהתוותה להם מול האתגרים בחיי היום יום.

‏‏לכידה.JPG
bottom of page