המרכז להורות ישראלית - הדרכת הורים

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. כתובת מייל
054-2339926  טלפון 
סעדיה גאון 2 קרית אונו  כתובת
אלו מהנושאים שלמדת בקורס עוררן אצלך שאלות ומחשבות?   במה תרם הקורס לידע ולהבנה שלך על  בני אדם בכלל ובמיוחד על עצמך? האם הקורס תרם לשינוי בהתנהגותך?
       
           
סובלנות   בני האדם שונים  בעבר התעצבנתי על אנשים 
קבלת האחר  לכל אדם מחשבה משל עצמו התחלתי להתנהג אחרת עם בני משפחתי ולדבר עם אשתי
שיתוף   הכרת עצמי     
הקשבה מחשבה  חשיבה על אופיים של בני אדם     
            
לפני שמדברים צריך להקשיב פתיחות כלפי האחרים,התייחסות לאחר  מעניק יותר יחס למשפחה ולחברים 
שיתוף פעולה כאדם אני יותר לוקח על עצמי אחריות 
 מודל אפרת         
שינוי המחשבה ובעקבותיה שינוי התגובה אנשים שונים במחשבותיהם ובהתנהגותם בעבר לא התייעצתי,כיום מתייעץ עם אחותי
            
הקשבה והתבוננות בצרכי וכאבי זולתי למדתי שלא רק דעתי חייבת להיות מושמעת,לאכולם חייבים לקבל את דעתי,הבנתי שעלי להקשיבבאמת ולא לפסול אלא להבין כי לכ"א דעה שונה בעבר נהגתי בחוסר סובלנות וציפיתי כי יקבלו את דעתי ללא יכולת הקשבה והבנה והיום אני מקשיב לצרכי וכאבי ידידי ובעל יכולת לעזור להם
הקשבה ככלי לקבל את חבריך,אוזן קשבת
התייחסות הגשת עזרה    
    הבנה בין אנשים שונים  שיפרתי את כושר ההקשבה שלי,יותר מתון ומקשיב.
חילוקי דעות (סיכסוך)  לנסות לראות צד נוסף ופחות להתרכז בעצמי     
            
שיתוף,התייעצות,הקשבה שיש לי עוד הרבה דברים ללמוד על עצמי בעבר כל מה שאמרתי הוצב כעובדה מבלי לשאול לדעתם למדתי להקשיב ולשתף אנשים מסויימים ברגשותי יותר מבעבר.
       
            
הקשבה,שאלתי את עצמי למה לא הצלחתי להקשיב לאחרים מחוץ למסגרת בית הסוהר? תרם לי להקשיב,לתת אהבה,הכרה ובטחון בזולת
הקשבה,התנהגות וסבלנות מקשיב לאחרים ויודע אייך לבוא בגישה אחרת לבני אדם פעם הייתי ממהר לא מסוגל להתמודד עם התנגדויות. היום אני סלחן יותר רגוע ואוהב לשמוע
            
הקשבה,שיפור עצמי,להקשיב לעצמי להיות סובלני יותר,פתוח ומבין,יותר רגוע,שיפור הביטחון העצמי ובעקבותיו מצב הרוח שלי מול אשתי וילדי . לא לוותר לעצמי להיות אופטימי,אפשר להתגבר,אסור לוותרו להפסיק להאמין בעצמי,שלווה ורוגע.
אל תהיה צודק תהיה חכם
בחירה בחרתי להיות רגוע  לא להתפרץ לחזור לעבודה לבנות את חיי כשאשתחרר. פעם הייתי צועק היום לומד סובלנות ואיפוק.